Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Organizacja

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowiecki.

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.


Organami Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim są:

Dyrektor Zespołu

Rada Zespołu

Organami szkół są:

 1. Dyrektor Zespołu
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Samorząd Słuchaczy

W Bursie działa:

Młodzieżowa Rada Bursy

 1. Kształcenie w szkołach prowadzone jest w formie stacjonarnej i zaocznej.
 2. Kształcenie odbywa się również w formach pozaszkolnych: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych, kursy komercyjne
 3. Treści nauczania oraz wiadomości i umiejętności, a także zalecane warunki i sposoby ich realizacji określa rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także realizowane przez poszczególnych nauczycieli programy nauczania.
 4. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program nauczania.
 5. Poszczególne zajęcia edukacyjne w szkołach wchodzących w skład Centrum oraz liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację określa szkolny plan nauczania.
 6. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym (semestrze) określa arkusz organizacji Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, opracowany przez dyrektora w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz opinii związków zawodowych. Następnie w terminie do dnia 31 maja danego roku arkusz zatwierdza organ prowadzący.
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
odpowiada: Iwona Gawron
data: 29-01-2021
wytworzył: Marta Lublin
data: 29-01-2021
data: 29-01-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 29-01-2021 - Edycja treści
 • 04-12-2019 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 85